Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Đăng Ký Bản Quyền Tác Gỉa

Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả
1. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BAO GỒM:

1.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:
- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ )
- Nội dung của tác phẩm (03 bộ )
- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của tác phẩm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)
b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng)
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
d) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của ATV Media)
1.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:
- Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ )
- Nội dung của tác phẩm (03 bộ )
- 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của tác phẩm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)
b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng )
e) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của ATV Media)
1.3 Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:
Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau:
- 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.
bản quyền tác giả
2. CÁC CÔNG VIỆC ATV MEDIA THỰC HIỆN:

- Lập Tờ khai đăng ký Quyền tác giả.
- Lập Hợp đồng chuyển nhượng/Tuyên bố quyền tác giả.
- In tác phẩm đăng ký
2.2. Tiến hành Đăng ký Quyền tác giả:
- Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.
- Theo dõi tiến trình công việc cho đến khi cấp giấy chứng nhận Quyền tác giả.
- Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận tại Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam.
- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Quyền tác giả là 50 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

3. THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ ĐĂNG KÝ:
- Thời gian đăng ký: 20 ngày(kể từ ngày nộp đơn)
- Chi phí đăng ký: 3.000.000 VNĐ(Ba triệu đồng)

Hãy liên hệ với ATV Media để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

Ms. Cao Thảo – P Tư Vấn - 0936.207.619
CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT - ATV MEDIA
Add : 13 Bàu Cát 7, Phường 14, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0936.207.619  |  08.3601.1386  |  Fax : 08.3849.0870
Website : 
www.antoanvesinhthucpham.com | Email: hongthao@atv.com.vn
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét